قیمت گذاری ساده

قیمت گذاری شفاف برای همه همیشه بدانید که چه چیزی را پرداخت خواهید کرد.

پلن 1
رایگان
پلن رایگان و با امکانات ویژه لینکات ، ویژه کاربران راکستارگیم
 • نامحدود URL های مجاز
 • نامحدود کلیک در ماه
 • -day حفظ داده ها
 • نام مستعار سفارشی
 • هدف گذاری جغرافیایی
 • هدف گذاری دستگاه
 • معرفی شما در بایو شبکه‌های اجتماعی
 • کدهای QR
 • نامحدود اسپلش سفارشی
 • پوشش CTA
 • ردیابی رویداد
 • Team Members
 • دامنه های مارک دار
 • کانال ها
 • Campaigns & Link Rotator
 • Multiple Domains
 • Custom Parameters
 • Export Data
 • API توسعه دهنده
 • URL Customization
 • Advertisement-Free
شروع کنید
پلن 2
$5
پلن تستی پرو لینکات
 • نامحدود URL های مجاز
 • نامحدود کلیک در ماه
 • برای همیشه حفظ داده ها
 • نام مستعار سفارشی
 • هدف گذاری جغرافیایی
 • هدف گذاری دستگاه
 • معرفی شما در بایو شبکه‌های اجتماعی
 • نامحدود کدهای QR
 • نامحدود اسپلش سفارشی
 • نامحدود پوشش CTA
 • نامحدود ردیابی رویداد
 • 10 Team Members
 • نامحدود دامنه های مارک دار
 • کانال ها
 • Campaigns & Link Rotator
 • Multiple Domains
 • Custom Parameters
 • Export Data
 • API توسعه دهنده
 • URL Customization
 • Advertisement-Free
 • پلن فول امکانات لینکات
شروع کنید

سوالات متداول

Yes! You can start with our free package and upgrade anytime to enjoy premium features.
You will be charged at the beginning of each period automatically until canceled.
Once your account has been deleted, your subscription will be canceled and we will wipe all of your data from our servers including but not limited to your links, traffic data, pixels and all other associated data.
Upon request, we will issue a refund at the moment of the request for all upcoming